e magazine
“ເທວະດາ” ນຸ່ງເສື້ອສີຂຽວ ບົດທີ 5: ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນ

20:49 | 21/05/2021

ຍສໝ - ໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສະຫາຍຮ້ອຍໂທ ຫວໍວັນວິງ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ທີ່ດ່ານຊາຍແດນ ອາເດີດ (ເມືອງອາເລືອຍ, ເທືອທຽນ-ເຫວ້) ໄດ້ຖືວ່າ ການສະໜັບສະໜູນເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນທັງເປັນວຽກງານ ແລະ ຄວາມສຸກ ໃນຊີວິດຂອງລາວ.

“ເທວະດາ” ນຸ່ງເສື້ອສີຂຽວ ບົດທີ 5: ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍໄປໂຮງຮຽນ