e magazine
“ເທວະດາ” ນຸ່ງເສື້ອສີຂຽວ

09:29 | 11/05/2021

ຍ​ສ​ໝ - ໃນເລື່ອງ​ລາວ​ແຕ່​ກີ້​ແຕ່ກອນ, ບັນ​ດາ​ນ້ອງ​ນ້ອຍ​ເມື່ອ​ປະ​ສົ​ບ​ກັບ​ຄ​ວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ ຈະໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຈາກ “ເທວະ​ດາ​” ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີ​ຂຽວ. ແຕ່​ວ່າ, ປັດ​ຈຸ​ບັນ ມີ​ນ້ອງ​ນ້ອຍຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄວາມ​ໃຝ່​ຟັນ​ຂອງ​ຕົນ ຈາກ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງ​ອ້າຍ​ທະ​ຫານ​ລຸງ​ໂຮ່ - ໂດຍ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີ​ຂຽວ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ນ້ອງ​ນ້ອຍ ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ດ້ວຍ​ໂຄງກ​ານ “ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ນ້ອງ​ນ້ອຍ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ”.

ເທ​ວະ​ດາ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີ​ຂຽວ

ເທ​ວະ​ດາ​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ສີ​ຂຽວ