ສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບ

Video ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ສສຊ-ສສ/ນວ ຢູ່ບ້ານບ້ານທ່າພະລານໄຊ

21/02/2021 18:52

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ສສຊ-ສສ/ນວ ຢູ່ບ້ານບ້ານທ່າພະລານໄຊ

Source Pathedlao

    ໄຕ         ຕໍ່ໄປ