ອານຫານເຈຂອງຄົນຫວຽດ

   
Cập nhật: 24/07/2019 04:10

ຫວຽດນາມ ເປັນປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານວັດທະນະທຳພຸດທະສາສະໜາມາແຕ່ດຶກດຳບັນ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນອາຫານເຈໄດ້ມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍສົມຄວນຕໍ່ວັດທະນະທຳອາຫານການກິນຂອງຄົນຫວຽດນາມ.

ປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍກິດຈະກຳວິທະຍາສາດໄດ້ພິສຸດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າກິນເຈບໍ່ພຽງແຕ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບເປັນຈຳນວນໜ່ຶງຫລຸດລົງ.(ພາບ:vietnamnet.vn) ປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍກິດຈະກຳວິທະຍາສາດໄດ້ພິສຸດໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າກິນເຈບໍ່ພຽງແຕ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບເປັນຈຳນວນໜ່ຶງຫລຸດລົງ.(ພາບ:vietnamnet.vn) ທ່າອ່ຽງ “ກິນ ເຈເພື່ອສຸຂະພາບ” ນັບມື້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງດີຈາກຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. (ພາບ:kenh14.vn) ທ່າອ່ຽງ “ກິນ ເຈເພື່ອສຸຂະພາບ” ນັບມື້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢ່າງດີຈາກຊາວ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. (ພາບ:kenh14.vn) ເຄື່ອງປຸງສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານເຈ ແມ່ນປະເພດຜັກ, ໝາກໄມ້, ເຕົ້າຮູ້, ເຫັດ… ເປັນຕົ້ນ. (ພາບ:kenh14.vn) ເຄື່ອງປຸງສຳລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານເຈ ແມ່ນປະເພດຜັກ, ໝາກໄມ້, ເຕົ້າຮູ້, ເຫັດ… ເປັນຕົ້ນ. (ພາບ:kenh14.vn) ການປຸງແຕ່ງອາຫານເຈກໍສຸດທີ່ພິຖີພິຖັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ພຽງແຕ່ມີລົດຊາດທີ່ແຊບ, ມີທາດບຳລຸງເທ່ົານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງຕາຈັບໃຈຜູ້ຊົມໃຊ້, ຊ້ຳບໍ່ໜຳເບິ່ງຄືຂອງແທ້ອີກດ້ວຍ.(ພາບ:kenh14.vn) ການປຸງແຕ່ງອາຫານເຈກໍສຸດທີ່ພິຖີພິຖັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ພຽງແຕ່ມີລົດຊາດທີ່ແຊບ, ມີທາດບຳລຸງເທ່ົານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງຕາຈັບໃຈຜູ້ຊົມໃຊ້, ຊ້ຳບໍ່ໜຳເບິ່ງຄືຂອງແທ້ອີກດ້ວຍ.(ພາບ:kenh14.vn) ເຄື່ອງປຸງສຳລັບການປຸງແຕ່ງເຍື່ອງອາຫານເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດ.(ພາບ:kenh14.vn) ເຄື່ອງປຸງສຳລັບການປຸງແຕ່ງເຍື່ອງອາຫານເຫລົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກພືດ.(ພາບ:kenh14.vn) ອາຫານເຈນອກຈາກໄດ້ລວກ, ຂົ້ວແລ້ວແບບງ່າຍໆແລ້ວກໍສາມາດໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງເຍື່ອງອາຫານມີລັກສະນະລະອຽດເຊັ່ນ: ໄຕໄກ່ຂົ້ວ, ກຸ້ງປົນກັບແປ້ງຈືນ, ຢໍ່ຈືນ, ໄຂ່ຈືນ...(ພາບ:kenh14.vn) ອາຫານເຈນອກຈາກໄດ້ລວກ, ຂົ້ວແລ້ວແບບງ່າຍໆແລ້ວກໍສາມາດໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງເຍື່ອງອາຫານມີລັກສະນະລະອຽດເຊັ່ນ: ໄຕໄກ່ຂົ້ວ, ກຸ້ງປົນກັບແປ້ງຈືນ, ຢໍ່ຈືນ, ໄຂ່ຈືນ...(ພາບ:kenh14.vn) ລາຍການອາຫານຫລັກຂອງຮ້ານອາຫານເຈກໍສຸດທີ່ອຸດົມສົມບູນເຊັ່ນ:  ລວກ, ແກງ, ຕົ້ມເຄັມ, ຂົ້ວ, ຕົ້ມ, ຕົ້ມຍຳ, ເຂົ້າປຸ້ນ...(ພາບ:kenh14.vn) ລາຍການອາຫານຫລັກຂອງຮ້ານອາຫານເຈກໍສຸດທີ່ອຸດົມສົມບູນເຊັ່ນ: ລວກ, ແກງ, ຕົ້ມເຄັມ, ຂົ້ວ, ຕົ້ມ, ຕົ້ມຍຳ, ເຂົ້າປຸ້ນ...(ພາບ:kenh14.vn)
Scroll