ປະຊາຊົນ ລໍຖ້າການແຈກຢາຍ ກາປະທັບຂອງວັນ ເຈີ່ນ ເກືອບຊອດແຈ້ງ

   
Cập nhật: 14/05/2019 12:54

ຜູ້ຄົນພາກັນນອນຄາຕັ່ງຫີນ, ຕາກໝອກໃນຄ່ຳຄືນ, ລຽນແຖວດ້ວຍຄວາມອິດເມື່ອຍ ຖ້າການແຈກຢາຍກາປະທັບຂອງວັດເຈີ່ນ ຫວັງວ່າປີໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຜາສຸກ ແລະ ໂຊກໄຊ.

ພາຍຫຼັງເຮັດພິທີກຳເປີດກາປະທັບ ເວລາ 23ໂມງ15 18/2 ຮອດ 5ໂມງເຊົ້າວັນທີ 19/2 ຄະນະຈັດຕັ້ງພິທີເປີດບຸນວັດເຈີ່ນ(ແຂວງນາມດິ້ງ)ແລ້ວຈິ່ງແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ. ພາຍຫຼັງເຮັດພິທີກຳເປີດກາປະທັບ ເວລາ 23ໂມງ15 18/2 ຮອດ 5ໂມງເຊົ້າວັນທີ 19/2 ຄະນະຈັດຕັ້ງພິທີເປີດບຸນວັດເຈີ່ນ(ແຂວງນາມດິ້ງ)ແລ້ວຈິ່ງແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ. ປະຊາຊົນພາກັນນອນຖ້າການແຈກຢາຍກາປະທັບຂອງວັນເຈີ່ນ. ປະຊາຊົນພາກັນນອນຖ້າການແຈກຢາຍກາປະທັບຂອງວັນເຈີ່ນ. 3ໂມງປາຍ ຜູ້ຄົນພາກັນລຽນແຖວຢ່າງໜາແໜ້ນ ຢູ່ທາງເຂົ້າເພື່ອຂໍກາປະທັບຂອງວັດເຈີ່ນ. 3ໂມງປາຍ ຜູ້ຄົນພາກັນລຽນແຖວຢ່າງໜາແໜ້ນ ຢູ່ທາງເຂົ້າເພື່ອຂໍກາປະທັບຂອງວັດເຈີ່ນ. ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນວັດເຈີ່ນ ຈັດລະບຽບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າແຖວເປັນລະບຽບ. ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນວັດເຈີ່ນ ຈັດລະບຽບໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າແຖວເປັນລະບຽບ. ຫຼາຍຄົນຖ້າດົນດ້ວຍຄວາມເມື່ອຍລ້າແລະເຫງົານອນ. ຫຼາຍຄົນຖ້າດົນດ້ວຍຄວາມເມື່ອຍລ້າແລະເຫງົານອນ. 5ໂມງເຊົ້າ, ແຜນກາປະທັບໃບທຳອິດໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ. 5ໂມງເຊົ້າ, ແຜນກາປະທັບໃບທຳອິດໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍໃຫ້ປະຊາຊົນ. "ຂ້ອຍເຂົ້າແຖວຖ້າແຕ່ 4ໂມງເຊົ້າ, ຊີງເຂົ້າໄປເຮືອແຕກເຮືອແຕນຈັງໄດ້ໃບກາປະທັບອັນທຳອິດ. ຫວັງວ່າປີໃໝ່ນີ້ຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ແລະ ໂຊກລາບ. ລຸງ ຫງວ໋ຽນ ວັນຫ໋າຍ ປະຊາຊົນແຂວງນາມດິ້ງ. "ຂ້ອຍເຂົ້າແຖວຖ້າແຕ່ 4ໂມງເຊົ້າ, ຊີງເຂົ້າໄປເຮືອແຕກເຮືອແຕນຈັງໄດ້ໃບກາປະທັບອັນທຳອິດ. ຫວັງວ່າປີໃໝ່ນີ້ຈະມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ແລະ ໂຊກລາບ. ລຸງ ຫງວ໋ຽນ ວັນຫ໋າຍ ປະຊາຊົນແຂວງນາມດິ້ງ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບກາປະທັບຂອງວັດເຈິ່ນ ແລ້ວ ປະຊາຊົນກໍ່ພາກັນມາຈູດທູບທຽນໄຫວ້ຕໍ່ໜ້າວັດ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບໃບກາປະທັບຂອງວັດເຈິ່ນ ແລ້ວ ປະຊາຊົນກໍ່ພາກັນມາຈູດທູບທຽນໄຫວ້ຕໍ່ໜ້າວັດ. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊື່ອວ່າປີໃໝ່ຫາກໃຜໄດ້ຮັບກາປະທັບຈາກວັດເຈີ່ນ ຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ. ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊື່ອວ່າປີໃໝ່ຫາກໃຜໄດ້ຮັບກາປະທັບຈາກວັດເຈີ່ນ ຈະໄດ້ຮັບແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ. ນັກຮົບເກົ່ານຳໃບກາປະທັບວັດເຈີ່ນມາເພີ່ມເຕີມ. ນັກຮົບເກົ່ານຳໃບກາປະທັບວັດເຈີ່ນມາເພີ່ມເຕີມ. 6ໂມງເຊົ້າ, ປະຊາຊົນທີ່ມາຮັບໃບກາປະທັບວັດເຈີ່ນ ເລີ່ມເບົາບາງລົງ. ຄະນະຈັດຕັ້ງພິທີເວົ້າວ່າປີນີ້ທາງຄະນະໄດ້ເຮັດ ໃບກາປະທັບ ພຽງ 150.000 ໃບ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. 6ໂມງເຊົ້າ, ປະຊາຊົນທີ່ມາຮັບໃບກາປະທັບວັດເຈີ່ນ ເລີ່ມເບົາບາງລົງ. ຄະນະຈັດຕັ້ງພິທີເວົ້າວ່າປີນີ້ທາງຄະນະໄດ້ເຮັດ ໃບກາປະທັບ ພຽງ 150.000 ໃບ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.
Scroll