ເຄັດລັບການຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈທີ່ຢາກແບ່ງປັນ

11:13 2018/10/22

ຍສໝ - ປະຈຸບັນ ຖ້າເວົ້າເຖິງຊີວິດນັກຮຽນແລ້ວ ມີຫຼາຍຄົນມັກຈະເກີດຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ ມີວິທີແນວໃດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສາມາດຮຽນເກັ່ງ, ຈົດຈຳບົດຮຽນທີ່ຕົນຮຽນມາໃຫ້ໄດ້ດີ, ອ່ານໄປແລ້ວສາມາດຈົດຈຳໄດ້ເປັນເວລາດົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ບາງຄົນກໍ່ຍັງພະຍາຍາມຊອກຫາສູດ ຫຼືເຄັດລັບໃນການຮຽນແນວໃດໃຫ້ເກັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາມາທົດລອງກັນເບິ່ງວ່າບັນດາວິທີການດັ່ງລຸ່ມນີ້ຈະເໝາະສົມ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຊຳ່ໃດ.

ເຄັດລັບການຮຽນໃຫ້ເຂົ້າໃຈທີ່ຢາກແບ່ງປັນ
ໜຶ່ງ: ທວນຄືນບົດຮຽນຢ່າງຕັ້ງໃຈ: ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນຜ່ານໄປແຕ່ລະມື້, ກໍຄວນທີ່ຈະກັບມາທວນຄືນ ຫຼື ຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນອີກຄັ້ງ, ໂດຍອ່ານຢ່າງຕັ້ງໃຈ ແລະ ສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈໄປພ້ອມໆກັນກັບຕອນອ່ານໜັງສື ຫຼື ຄົ້ນຄ້ວາບົດຮຽນ ບໍ່ແມ່ນວ່າອ່ານໄປເລື່ອຍໆແລ້ວຈຶ່ງມາຄິດຕອນທ້າຍ ແບບນີ້ແມ່ນຫ້າມເຮັດໂດຍເດັດຂາດ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີແຕ່ອ່ານ ແລະ ທ່ອງຈື່ໄປສອບເສັງ ຫຼື ແກ້ວຽກບ້ານສົ່ງອາຈານພຽງເທົ່ານີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍຈະເຮັດໃຫ້ລືມ ແລະ ບໍ່ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນມາໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກໃນອານາຄົດໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທີ່ເຮົາຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນກໍຄວນອ່ານ ແລະ ສຶກສາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ ຫຼື ອາດຈະຈົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ໆ ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນເອງ. 
ສອງ:  ລອງອະທິບາຍເປັນຄຳເວົ້າ: ໂດຍຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາໄດ້ອ່ານໜັງສື ຫຼື ຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ ພ້ອມທັງຈົດສະຫຼຸບຕາມທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈແລ້ວນັ້ນ, ລອງປິດທຸກຢ່າງ ແລະ ລອງອະທິບາຍເປັນຄຳເວົ້າອອກມາໃຫ້ຕົນເອງໄດ້ຟັງດ້ວຍພາສາຂອງຕົນເອງແລ້ວລອງຟັງເບິ່ງວ່າຕົນເອງເວົ້າໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າຫາກສາມາດເວົ້າໃຫ້ຕົນເອງເຂົ້າໃຈໄດ້ກໍສະແດງວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນທີ່ຮຽນໄປແລ້ວ ຫຼື ຖ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກໍໃຫ້ຕົນເອງໄປສອນໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ, ລອງອະທິບາຍສິ່ງທີ່ເຮົາເຂົ້າໃຈໃຫ້ໝູ່ຟັງແລ້ວລອງຖາມເຂົາເຈົ້າເບິ່ງວ່າເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າໄປ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າເພື່ອນໆບອກວ່າເຂົ້າໃຈກໍສະແດງວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັບໄປອ່ານອີກຄັ້ງ. 
ສາມ: ທັງອ່ານທັງຈົດໃສ່ປື້ມກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ: ຫາກເຮົາພະຍາຍາມທັງອ່ານ ແລະ ຈົດໃສ່ປື້ມແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຢູ່ດີ ກໍໃຫ້ເຮົາຈົດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສົງໃສຢູ່ ໄປຖາມອາຈານອີກຄັ້ງ, ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈໃນສ່ວນນັ້ນ, ເຮົາກໍຄວນກັບມາສຶກສາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈອີກຮອບເພື່ອເປັນການການຢືນຢັນວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈແທ້ໆແລ້ວ, ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງເລີ່ມທວນຄືນບົດຮຽນຕໍ່ໄປ ແລະ ອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງຮູ້ໄວກໍຄືໃນແຕ່ລະບົດຮຽນອາດຈະມີຄວາມກ່ຽວເນື່ອງກັນຢູ່ຖ້າເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນທີ່ເຮົາກຳລັງຮຽນຢູ່ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນຕໍ່ໄປອີກດ້ວຍ. 

ສີ່: ບົດຮຽນບາງວິຊາກໍຈຳເປັນຕ້ອງທ່ອງໃຫ້ຈື່: ເນື້ອໃນບາງຢ່າງໃນໜັງສືຮຽນ ຫຼື ບາງວິຊາຮຽນກໍຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ ເຊັ່ນ: ສູດໃນການຄຳນວນທາງຄະນິດສາດ, ຕົວເລກສະຖິຕິ, ຊື່ສະຖານທີ, ຊື່ບຸກຄົນ ເປັນຕົ້ນ ເຮົາຄວນທີ່ຈະທ່ອງຈື່ເອົາໄວ້ດ້ວຍ ເພາະມັນສາມາດນຳໄປໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນມາໃນໜັງສືໄດ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ນອກຈາກນີ້, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຍັງເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາພົບເຫັນ ຫຼື ໄດ້ຍິນ, ໄດ້ຟັງ ຕະຫຼອດ ໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຮົາຕ້ອງຈື່ເອົາໄວ້ໃຫ້ໄດ້. 

ຫ້າ: ບໍ່ເນັ້ນຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງຫຼາຍເກີນໄປ: ສຳລັບການຮຽນທີ່ເນັ້ນການທ່ອງຈື່ພຽງຢ່າງດຽວໂດຍບໍ່ມີການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເລີຍກໍເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ, ແຕ່ສຳລັບໃຜທີ່ເນັ້ນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈພຽງຢ່າງດຽວ ໂດຍບໍ່ທ່ອງຈື່ເລີຍກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈບົດຮຽນໄດ້ບໍ່ຊັດເຈນ. ນອກຈາກເຮົາຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນບົດຮຽນແລ້ວ ເຮົາກໍຄວນທ່ອງໃຫ້ຈື່ບາງວິຊາຮຽນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈື່ໄປພ້ອມໆກັນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ.

(ຫັດ​ທະ​ບູນ)
;

ຜູ່ອ່ານອາດຈະສົນໃຈ

ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:
ອີເມວ :
ເນື້ອໃນ :
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
ລະຫັດລັບ :  
ສົ່ງ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
Scroll