ຜູ້ແທນລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄອຊີທີ ຄັ້ງທີ 18

06:13 2018/12/08

ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ນຳພາ ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕິ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄອຊີທີ ຂອງປະເທດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 18 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ທັນວາ 2018 ນີ້, ທີ່ເມືອງບາຫລີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການ ໄອຊີທີ ໃນປະເທດອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ລະບົບຄວາມ ສົມດູນທາງດີຈິຕອນ ໃນອາ ນາຄົດ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງອາຊຽນ.

ຜູ້ແທນລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄອຊີທີ ຄັ້ງທີ 18
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄອຊີທີ ຄັ້ງທີ 18
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບ ຄື: ໄດ້ປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດໄລຍະກາງສະໄໝ ຂອງແຜນແມ່ບົດເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍມູນຂ່າວສານ 2020 ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ອາຊຽນເປັນເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ເຊິ່ງເຫັນໄດວ່າທຸກປະເທດ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ, ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ລວມທັງການ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຂອງສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງບັນດາແຜນງານ ເພື່ອຍົກລະດັບການຮ່ວມມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຊ່ວງສຸດທ້າຍໃຫ້ສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ເຊັ່ນ: ແຜນງານດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນດ້ານດີຈີຕອນ, ຍົກລະດັບການຮ່ວມ ມືທາງດ້ານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ບັນດາແຜນງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານອຸດສະຫະກຳໄອຊີທີ ໃນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການ ອູບຸດ ໃນ 4 ບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ຄື: ເສີມຂະຫຍາຍລະບົບຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປັບເຂົ້າກັນຂອງບັນດານິຕິ ກຳພາຍໃນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມໂຍງຕະຫລາດດີຈີຕອນຂອງພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະ ການດຳເນີນທຸລະກຳດີຈິຕອນ ລະຫວ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ລະບົບການໂທລະສັບຫວ່າງປະເທດ, ລະບົບປ້ອງການຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດີຈິຕອນ. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາ ສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງນິຕິກຳ ເພື່ອຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງນະວັດຕະກຳໄອຊີທີ ແລະ ຮູບແບບການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ກັບການສ້າງສະ ພາບແວດລ້ອມໃນການຮັບປະກັນຄວາປອດໄພໃນການນຳໃຊ້. ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມສຳຄັນຂອງການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເພື່ອຮອງຮັບກັບຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ໂດຍສະເພາະການສ້າງມາດ ຕະຖານທາງດ້ານທັກສະ, ການພັດທະນາບົດແນະນຳທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນ ການຮັບເອົາ ແລະ ປະຍຸກນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພ ໂດຍການຮ່ວມມືກກັນຢ່າງໃກ້ຊິດຂຶ້ນຕື່ມ ໃນການຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍທາງດ້ານ ໄຊເບີ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານທັກສະ. ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃນຖານະເປັນຮອງປະທານຂອງກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 18 ແລະ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະ ຊຸມຄັ້ງທີ 19 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນທ້າຍປີ 2019.
ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງໄດ້ມີການປະຊຸມສອງຝ່າຍກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມື ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການສື່ສານທາງໄຊເບີ, ການພັດທະນາຊັບພະ ຍາກອນ ມະນຸດ, ການແກ້ບັນຫາຄື້ນຄວາມຖີ່ລົບກວນຕາມຊາຍແດນ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກທຸລະກິດດ້ານໄອຊີທີຂອງທັງສອງຝ່າຍ.

(来源: ຂ​ປ​ລ)
;

同类别新闻