ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ໃນແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ

22:03 2019/10/01

ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແກ້ໄຂວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ຢູ່ໃນ ລາວ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປະຕິບັດຕົວເລກ ຄາດໝາຍແຜນການປີ, ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ຄາດໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ດ້ານການພັດທະນາ 18 ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ລອດຊີວິດ, ການສໍາຫລວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸແຜນການທີ່ີວາງໄວ້; ການຝຶກອົບຮົມສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລບຕ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ການສໍາຫລວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຍັງມີຄວາມຈຳກັດ.

ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ໃນແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ
ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ ໃນແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ

ເນື່ອງຈາກຂາດ​ເຂີນທຶນຮອນ, ພະນັກງານຍັງຈໍາກັດ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ. ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ຮ່ວມກັບ ໜ້າອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ, ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍເສັ້ນທາງຄວາມປອດ ໄພ II.  ຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກໍເປັນໄລຍະທີ່ກຳລັງກະກຽມ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ 2020-2025 ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອນຳເອົາເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ໄປລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ທີ່ຈະຈັດຈຂຶ້ນ ໃນທ້າຍ ປີ 2019 ນີ້.

ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທັງເປັນປະທານ ຄຊກລ ​ໄດ້ກ່າວວ່າ: ວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ ລັດຖະບານ ກໍຄື ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕະຫລອດມາ ແລະ ເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ການປຶກສາຫລື ເພື່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວຂອງວຽກງານ ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຈາກ ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການສຳຫລວດ ແລະ ກວດກູ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຜນບູລິມະສິດ 2020 ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ນັບແຕ່ປີ 2018 ເຖິງປັດຈຸບັນ ອົງການປະຕິບັດງານ ສາມາດກວດກູ້ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ ໄດ້ປະມານ 11.000 ​ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນເປັນເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ 6.636 ​ເຮັກຕາ, ສາມາດທໍາລາຍລະເບີດ ໄດ້ທັງໝົດ 162.654 ໜ່ວຍ, ​ໃນ​ນັ້ນ ບົມໃຫຍ່ 235 ໜ່ວຍ, ບົມບີ່ 130.445 ໜ່ວຍ, ມິນ 55 ໜ່ວຍ ແລະ ລະເບີດຊະນິດອື່ນໆ 31.919 ໜ່ວຍ, ການສໍາຫລວດທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາ ການສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 710 ບ້ານໃນນັ້ນສາມາດສໍາຫລວດ ວິຊາການ​ໄດ້ 48.600 ກວ່າ​ເຮັກ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນເປັນພື້ນ ທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ 34.000 ກວ່າ​ເຮັກຕາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການປະຕິບັດງານຍັງໄດ້ ຈັດການໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ຈາກ ລບຕ ໃຫ້ກັບບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຈຳນວນຫລາຍຄັ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ມີຜູ້ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດເກືອບ 4 ແສນຄົນ, ມີອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 22 ຄັ້ງ ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ 31 ຄົນ, ບາດເຈັບ 26 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ. ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຊີ້ນໍາໃຫ້ບັນດາ ອົງການປະຕິບັດງານ ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ.

(ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: ຂປລ)
;

ຜູ່ອ່ານອາດຈະສົນໃຈ

ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:
ອີເມວ :
ເນື້ອໃນ :
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
ລະຫັດລັບ :  
ສົ່ງ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ບົດ​ຄວາມ​ຫລ້າ​ສຸດ
Scroll