ລັດຖະທຳມະນູນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ

10:24 2019/08/13

ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກົດໝາຍສູງສຸດ ແລະ ເປັນກົດໝາຍພື້ນຖານຂອງປະເທດ ທີ່ວາງຂໍ້ກຳນົດກົດເກນກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງລັດ ໂດຍທົ່ວໄປ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເໜືອກົດໝາຍທົ່ວໄປ, ຫາກກົດໝາຍສະບັບໃດຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍສະບັບນັ້ນກໍບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ກົດໝາຍທຸກສະບັບທີ່ປະກາດໃຊ້ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ລັດຖະທຳມະນູນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ
ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນລັດ ຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 28 ປີ (15/8/1991-15/8/2019) ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ ວ່າ: ວັນລັດຖະທໍາມະນູນແມ່ນ ວັນໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊາດ ແລະ ແມ່ນວັນໜຶ່ງທີ່ເປັນການປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກຮັບຮູ້ວ່າ ປະເທດລາວ, ຊາດລາວເປັນປະ ເທດໜຶ່ງທີ່ມີເອກະລາດ, ມີອໍານາດອະທິປະໄຕ, ມີຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ມີລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ມີລັດຄຸ້ມຄອງ ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ.

ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 1991 ຕໍ່ມາ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2003, ຕໍ່ມາກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນອີກຄັ້ງໃນປີ 2015 ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງລະບອບອໍານາດແຫ່ງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ, ສ້າງບາດລ້ຽວໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ, ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນໄລຍະໃໝ່. ສັງລວມແລ້ວ ລັດຖະທໍາມະນູນແມ່ນກົດໝາຍພື້ນຖານຂອງລັດ ຊຶ່ງສະແດງເຖິງເຈດຈໍານົງຂອງຊົນຊັ້ນປົກຄອງ, ກໍານົດລະບອບການເມືອງ, ລະບອບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນ ລະເມືອງ, ຫຼັກການ ຫຼື ລະບົບສາຍໄຍການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະ ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກລັດ, ລັດຖະທໍາມະນູນຈະມີລັກສະນະເປັນກົດໝາຍພື້ນຖານຂອງລັດ ໂດຍມີການກໍານົດລະບົບການພົວພັນພາຍໃນສັງຄົມຢ່າງກວມລວມທີ່ສຸດ, ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ລັດຈະຮັບຮອງ ຫຼື ປະກາດໃຊ້ແມ່ນ ຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດ ຄ່ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ຖ້າຫາກກົດໝາຍສະບັບໃດບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະ ນູນ, ກົດໝາຍສະບັບນັ້ນກໍບໍ່ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້, ລັດຖະທໍາມະນູນຍັງເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ.

ສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຂໍ້ດີຫຼາຍດ້ານ ຊຶ່ງສະແດງອອກຄື: ພັກ-ລັດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫັນເອົາການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ກົດໝາຍໄດ້ມີການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວໃນປັດຈຸ ບັນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບ ຮອງທັງໝົດ ຈໍານວນ 144 ສະບັບ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຊ່ອງວ່າງ ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການລະເມີດກົດໝາຍ ຍ້ອນມີລັດຖະ ທໍາມະນູນທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການກໍານົດສິດ, ພາລະບົດບາດລວມຂອງອົງການອໍານາດລັດ ແລະ ມີກົດໝາຍເປັນເຄື່ອງ ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດ ກາເຮັດໃຫ້ສັງຄົມນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງຄົມທີ່ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ. 

ຄຽງຄູ່ກັບດ້ານດີທີ່ກ່າວມານັ້ນກໍປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເຖິງ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຕິດຕາມກວດກາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງອົງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເນື່ອງຈາກງົບປະມານໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາຍັງມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຍັງບໍ່ທັນພຽງ ພໍເຮັດໃຫ້ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນວຽກງານບາງດ້ານບໍ່ທັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຂາດການເຜີຍແຜ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ຫຼື ນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນການ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ກົດໝາຍບາງສະບັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຂອງສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ໝົດໄປວິທີການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສຳລັບທິດທາງໃນການຫັນລັດໃຫ້ເປັນລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຂະ ຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງພາຍໃນ, ຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ພາກພື້ນ.

ປະຕິບັດຫຼັກການສຶກສາອົບຮົມເຜີຍແຜ່ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຊາບ ແລະ ຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍຂອງພົນ ລະເມືອງ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກໍາລັງ ປກຊ-ປກສ ທຸກຂັ້ນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ມາດຕະການຕ້ອງເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍ, ຄົນກະທໍາຜິດຕ້ອງຖືກລົງໂທດຢ່າງບໍ່ເລືອກຊົນຊັ້ນວັນນະ, ຖານະຕໍາແໜ່ງຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເດັດຂາດປາບປາມກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ດີ, ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສວຍ ໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພຶດຕິກໍາອາຍາສິດ ໃນສັງຄົມໃຫ້ໝົດໄປ.

(ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: pasaxon.org.la)
;

ຜູ່ອ່ານອາດຈະສົນໃຈ

ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:
ອີເມວ :
ເນື້ອໃນ :
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
ລະຫັດລັບ :  
ສົ່ງ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ບົດ​ຄວາມ​ຫລ້າ​ສຸດ
Scroll