ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ

00:54 2019/05/15

ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງ, ດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ. ຊຶ່ງສະແດງເຖິງຄວາມເປັນເອກະພາບແໜ້ນແກ່ນ, ມີການກະທົບກັນສອງດ້ານລວມສູນ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.ປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນເງື່ອນໄຂ, ແມ່ນເຄົ້າມູນ ຂອງລວມສູນ ກໍຄືລວມສູນພື້ນຖານ, ແມ່ນອັນທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາທິປະໄຕໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ, ປະຊາທິປະໄຕໃຕ້ການນຳພາຂອງລວມສູນ.

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ

ສະນັ້ນ, ການຢຶດຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕມັນຈຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂຮັບປະກັນ ຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະ ພາບຂອງພັກ, ຮັບປະກັນໃຫ້ ພັກມີກຳລັງແຮງພຽງພໍ, ເຮັດສຳເລັດພາລະກິດປະຫວັດສາດໃນຍຸກສະໃໝ່. ຊຶ່ງຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດພັກເຮົາກໍໄດ້ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງ ຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາຫຼັກການ ພື້ນຖານດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ ນັ້ນຄືຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິ ປະໄຕ. “ລວມສູນ” ໃນຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ມີ ຄວາມໝາຍວ່າ: ຄວາມເປັນ ເອກະພາບພາຍໃນພັກທາງ ດ້ານແນວຄິດ, ການເມືອງ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກະທຳ ສະແດງອອກໃນໂຄງການ ການເມືອງ-ກົດລະບຽບ ແລະ ບັນດາມະຕິຂອງພັກ, ເຮັດໃຫ້ພັກເປັນກ້ອນກຳລັງອັນແໜ້ນແກ່ນ, ສາມັກຄີເອກະພາບ; ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາການຈັດ ຕັ້ງ-ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ນອກນີ້ລວມສູນແມ່ນມານະຈິດຂອງພັກ, ທີ່ສະມາຊິກພັກທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ, ປະຕິບັດຕາມໂຄງການການເມືອງ, ແນວທາງ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ. “ປະຊາທິປະໄຕ” ໃນ ຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນການຂະຫຍາຍສະຕິປັນຍາໃນລະດັບສູງ, ລັກສະນະຕັ້ງໜ້າ ແລະ ປະດິດສ້າງຂອງສະມາຊິກ ພັກແຕ່ລະຄົນ ແລະ ລວມໝູ່, ຮັບປະກັນການນຳພາທີ່ມີ ລັກສະນະລວມໝູ່, ມີຄຸນນະ ພາບສູງເປັນເງື່ອນໄຂເພື່ອສ້າງແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເປັນພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານມານະຈິດ ແລະ ການກະທຳ “ປະຊາທິປະໄຕ” ໃນຫຼັກການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີການນຳພາ, ມີການຈັດຕັ້ງ,ມັນແຕກຕ່າງກັບປະຊາທິປະໄຕພາກສ່ວນ ແລະ ອະນາທິປະໄຕ.

ເວົ້າລວມແລ້ວ, ຫຼັກລວມສູນປະຊາທິປະໄຕແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຂອງ ພັກແລະມັນແມ່ນບັນທັດຖານທີ່ຊີ້ບອກເຖິງທາດແທ້ຊົນຊັ້ນ ກຳມະກອນຂອງພັກ; ຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ເປັນ ຫຼັກການທີ່ສຳຄັນກວ່າໝູ່ເພາະ ມັນແມ່ນຫຼັກການທີ່ຊີ້ນຳທຸກ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງ, ການດຳເນີນຊີວິດພາຍໃນພັກ ແລະ ຊີ້ນຳແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກ ແລະ ບຸກຄົນປະຕິວັດຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ຖ້າປະຕິເສດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕກໍໝາຍຄວາມວ່າປະຕິເສດທາດ ແທ້ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ, ຖ້າລຶບລ້າງຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕກໍ ເປັນການ ທຳລາຍກຳລັງແຮງຂອງພັກ. ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ໃນຕະຫຼອດຫຼາຍສິບປີຜ່ານມາພັກໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະເໝີວ່າການລວມ ສູນປະຊາທິປະໄຕແມ່ນຫຼັກການຈັດຕັ້ງພື້ນຖານຂອງພັກ ຊຶ່ງໄດ້ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນຫຼັກການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໃນເງື່ອນໄຂພັກກຳອຳນາດ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ການຄຸ້ມຄອງເປັນເອກະພາບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລັກສະນະ ເປັນເຈົ້າການປະດິດສ້າງ ຂອງມະຫາຊົນ, ລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ ຍັງແມ່ນວິທີ ໜຶ່ງເພື່ອປະສານສົມທົບຜົນ ປະໂຫຍດລວມທັງໝົດຂອງ ຊາດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ແຕ່ລະເຂດແຄ້ນອີກດ້ວຍ. ຊຶ່ງ ໃນກົດລະບຽບພັກ ສະໄໝ ທີ I ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: “ພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວຈັດ ຕັ້ງຕາມຫຼັກການ ລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ, ອົງການນຳ ທຸກຂັ້ນຂອງພັກ ລ້ວນແຕ່ເອົາ ຕາມຄວາມເຫັນຂອງຈຳນວນຫຼາຍ, ບຸກຄົນຕ້ອງເຮັດຕາມ ການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນໜ້ອຍຕ້ອງ ເຮັດຕາມສ່ວນຫຼາຍ, ຂັ້ນລຸ່ມ ຕ້ອງເຮັດຕາມຂັ້ນເທິງ, ໝົດທົ່ວພັກເຮັດຕາມສູນກາງພັກ”.

ສະນັ້ນ, ເມື່ອສັງລວມ ແລ້ວໃນຫຼັກການ ລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ ນັ້ນໄດ້ສະແດງອອກຄື: ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ດ້ານການ ເຄື່ອນໄຫວ. ໃນດ້ານການຈັດຕັ້ງນີ້ກໍ ປະກອບມີ 2 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ຄື: ໜຶ່ງ: ອົງການນຳຂອງພັກ ຂັ້ນໃດແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນ ຫຼືກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະມາຊິກພັກເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງ; ສອງ: ອົງການນຳສູງສຸດຂອງ ພັກ ແມ່ນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ ແທນທົ່ວປະເທດ, ຂັ້ນໃດແມ່ນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຫຼືກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກຂັ້ນ ນັ້ນໃນສອງສະໄໝກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ແມ່ນຄະນະບໍລິຫານງານ ພັກຂັ້ນນັ້ນ. ໃນດ້ານການເຄື່ອນໄຫວນຳພາຂອງພັກປະກອບ ມີ 5 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຄື: ໜຶ່ງ: ທຸກການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ ໃນ ແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວ ຕາມຫຼັກການນຳພາເປັນໝູ່ ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີການແບ່ງງານ, ແບ່ງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສອງ: ສຽງສ່ວນໜ້ອຍຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ, ສາມ: ຂັ້ນລຸ່ມປະຕິບັດຕາມຂັ້ນເທິງ, ສີ່: ບຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ການຈັດຕັ້ງ, ຫ້າ: ທົ່ວພັກຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະ ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ. ຈ າກເນື້ອໃນດັ່ ງກ່ າວ ມານັ້ນ ພວກເຮົາສາມາດ ຮັບຮູ້ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມ ໄດ້ວ່າ: ລະບອບລວມສູນ ປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນຄູ່ມາດ ຕະເກນໝາຍວ່າລວມສູນຕ້ອງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບປະຊາທິປະໄຕ, ກົງກັນຂ້າມປະຊາທິປະໄຕ ຕ້ອງຢູ່ໃຕ້ການນຳພາທີ່ລວມສູນ.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນມັນຈຶ່ງ ກາຍເປັນຫຼັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນຳພາຂອງ ພັກທີ່ສຳຄັນ, ການປະຕິບັດ ຫຼັກການລວມສູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ພາຍໃນພັກ ເປັນສິ່ງຄ້ຳປະກັນ ໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມັກຄີເປັນ ເອກະພາບທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ການກະທຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມະຕິຕົກລົງຂອງພັກ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງທັນການ, ຊຶ່ງການເສີມຂະຫຍາຍ ປະຊາທິປະໄຕພາຍໃນພັກ ໄດ້ ຢ່າງເຕັມປ່ຽມນັ້ນແມ່ນເປັນ ການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງສະມາຊິກພັກທັງເປັນການ ສົ່ງເສີມ ກໍຄືການພັດທະນາລັກ ສະນະດີເດັ່ນ ແລະ ປະດິດສ້າງ ຂອງການຈັດຕັ້ງກໍຄືສະມາຊິກ ພັກ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງ ທີ 9 ຂອງພັກກໍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ: “ການເປີດກວ້າງເສີມຂະຫຍາຍ ປະຊາທິປະໄຕຕ້ອງໄປພ້ອມ ກັບການປະຕິບັດຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ ຊຶ່ງສະແດງອອກ ຕົວຈິງແມ່ນຕ້ອງປຶກສາຫາລື ບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລິກ ເຊິ່ງ ແລະ ຫຼັງຈາ ກ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງ ພັກ, ບຸກຄົນປະຕິບັດຕາມ ກ ານຈັດຕັ້ງ, ຂັ້ນລຸ່ມຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະ ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ” ເພື່ອປະຕິບັດຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເປັນ ລະບຽບການຕົວຈິງແຫ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການດຳເນີນຊີວິດ ຂອງບັນດາ ການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ໄດ້ ປະຕິບັດມັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ທຸກ ການຈັດຕັ້ງພັກແລະສະມາຊິກ ພັກ ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງເວົ້າ ແລະ ເຮັດຕາມມະຕິຂອງພັກ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂັ້ນລຸ່ມບໍ່ປະຕິບັດ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ຫຼື ປະຕິບັດແບບຜິວເຜີນ. ພ້ອມ ກັນນັ້ນ ການສ້າງລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຫຼັກການ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕນັ້ນຍັງ ມີຄວາມໝາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນ ການຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງ ປະຊາທິປະໄຕ,ເສີມຂະຫຍາຍ ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງທົ່ວພັກ, ເຮັດໃຫ້ພາຍໃນພັກມີຄວາມ ເປັນເອກະພາບເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈ ດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: pasaxon.org.la)
;

ຜູ່ອ່ານອາດຈະສົນໃຈ

ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:
ອີເມວ :
ເນື້ອໃນ :
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
ລະຫັດລັບ :  
ສົ່ງ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ບົດ​ຄວາມ​ຫລ້າ​ສຸດ
Scroll