ລາວ-ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ

12:55 2019/07/17

ກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ (ສປງ) ແລະ ປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ (DIV) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ສຳນັກງານດັ່ງກ່າວ ຝ່າຍລາວນຳໂດຍທ່ານ ນາງ ແສງດາວວີ ວົງຄຳຊາວ ຫົວໜ້າ ສປງ ແລະ ຝ່າຍຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ວູ໋ ວັນ ລ໋ອງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ ແລະ ມີບັນດາພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງທັງ 2 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ລາວ-ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນຮ່ວມມືດ້ານປະກັນໄພເງິນຝາກ

ການພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີທີ່ໄດ້ປ່ຽນສະຖານະພາບຈາກວິສາຫະກິດຂອງລັດ ເປັນສະຖາບັນການເງິນໜຶ່ງຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງເງິນຝາກ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກເງິນ ມາເປັນ ສປງ ແລະ ກໍເປັນໄລຍະເວລາ 11 ປີ ທີ່ປະກັນໄພເງິນຝາກຂອງລາວ ແລະ ຫວຽດນາມໄດ້ມີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ ໂດຍເລີ່ມຈາກໜັງສື ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນກາງປີ 2008 ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໃນເດືອນເມສາ 2011 ແລະ ຮ່ວມກັນເຊັນ MOU ສະບັບປັບປຸງເນື້ອໃນ, ໃນເດືອນທັນ ວາ 2015 ຊຶ່ງການທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ MOU ໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆປີ ໂດຍຜັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ. 

ການປຶກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້, ມີ 4 ບັນຫາຫຼັກຄື: ການຕີລາຄາຄືນຜົນສໍາເລັດຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ; ແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງອົງກອນໃນຕໍ່ໜ້າ; ການປັບປຸງເນື້ອໃນ MOU ລະຫວ່າງ ສປງ ແລະ ປະກັນໄພເງິນຝາກຫວຽດນາມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງ DIV ໃນການປະຕິບັດວຽກງານນໍາກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງ ສປງ ໄດ້ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນໃນ 6 ຫົວຂໍ້ຄື: ການບໍລິຫານທຶນ, ວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເງິນຝາກ, ການບໍລິຫານຈັດການລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການບໍລິຫານຈັດການລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ, ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງພະແນກຫ້ອງການ DIV; ພ້ອມທັງມີການປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ສປງ ແລະ DIV ທີ່ຮ່າໂນຍ ສສ ຫວຽດນາມ. 

ແຜນການຮ່ວມມືໃນປີ 2020; ສປງ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນໄພເງິນຝາກກັບ DIV ຊຶ່ງຈະໄດ້ລົງເລິກຕໍ່ກັບການຕິດຕາມສະພາບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາສາຂາຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ມາສ້າງຕັ້ງຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມສະພາບຂອງບັນດາສະມາຊິກທີ່ຕິດພັນກັບຫຼັກການສໍາຄັນຂອງລະບົບປະກັນໄພເງິນຝາກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (IADI Core Principles) ເຊັ່ນ: ບັນຫາຂ້າມແດນ (Cross Border Issues) ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ລະອຽດທີ່ຈະແລກປ່ຽນກັນນັ້ນຈະປຶກສາຕື່ມອີກຕາມພາຍຫຼັງ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ສປງ ແລະ DIV ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດສໍາມະນາ ໂດຍມີຊ່ຽວຊານຈາກ DIV ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ໃນນີ້ມີ "ການບໍລິຫານຄັງປົກປ້ອງເງິນຝາກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ" ຊຶ່ງເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະທີ່ກໍາລັງສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຄັງຕ່າງໆຂອງ ສປງ. 

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ; ສະນັ້ນ, ເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກຕື່ມອີກ ໂດຍສະເພາະວິທີການບໍລິຫານຄັງເງິນປົກປ້ອງເງິນຝາກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄັງດັ່ງກ່າວມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນໃນການຈ່າຍຄືນເງິນຝາກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນໃນກໍລະນີສະຖາບັນການເງິນໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນສະມາຊິກຫາກລົ້ມລະລາຍ ແລະ ໃຫ້ສັງຄົມຮູ້ບົດບາດ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານປະກັນໄພເງິນຝາກຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ສັງຄົມມາໃຊ້ບໍລິການເງິນຝາກຢູ່ສະຖາບັນການເງິນ ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງມືໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. 

(ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: pasaxon.org.la)
;

ຜູ່ອ່ານອາດຈະສົນໃຈ

ຄຳເຫັນຂອງຜູ້ອ່ານ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:
ອີເມວ :
ເນື້ອໃນ :
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
ລະຫັດລັບ :  
ສົ່ງ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ບົດ​ຄວາມ​ຫລ້າ​ສຸດ
Scroll