ປະຊາຊົນຄົນເຈັບຜູ້ທຸກຍາກ ຫຼາຍກວ່າ 2.000 ຄົນ ໄດ້ຮັບການກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໂດຍນາຍໝໍ ນະຄອນໂຮຈິມິນ

15:48 2019/07/03

ຍສໝ - ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ, ມີແພດໝໍ 25 ຄົນ ຈາກ ສະມາຄົມ ໝໍເດັກ ນະຄອນ ໂຮ່ຈິ໋ມິງ ໄດ້ຂວ້າມໄປຫລາຍກວ່າພັນກິໂລແມັດ ເພື່ອກວດພະຍາດ ແລະ ແຈກຢາປົວພະຍາດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນ 3 ເມືອງຢູ່ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ທ່ານຫມໍ ຈິງ ດຶກ ລາມ - ຮອງຫົວຫນ້າໂຮງໝໍຫຼາຍຂະແໜງ Cu Kuin (Dak Lak) ປະຕິບັດການກວດພະຍາດ ແລະ ຈາຍຢາບໍ່ເສຍຄ່າຄ່າສໍາລັບຜູ້ເຈັບ 

ຜ່ານເສັ້ນທາງອັນທຸລະກັນດານ ແລະ ຍາວໄກ, ຍ້ອນວ່ານີ້ແມ່ນບ້ານຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ຄະນະທ່ານໝໍ ໄດ້ມາຮອດ ວັດນ້ອຍແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊຸມຊົນບ້ານທຸກຍາກ, ເມືອງ ຄົງ. ແລະ ເມື່ອຄະນະທ່ານໝໍມາຮອດ, ແມ່ນໄດ້ມີຄົນເຈັບຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ກຳລັງນັ່ງລໍຖ້າການກວດສຸຂະພາບ.

ຄົວເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດຳລົງຊີວິດ ດ້ວຍການປູກຝັງ , ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາ ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສູນກາງຂອງຕົວເມືອງ ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ການກວດພະຍາດ, ປິ່ນປົວເລີບ. ເດັກນ້ອຍເກີດມາໃນສະພາບການທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ, ການຂາດໂພຊະນາການ, ການດຳລົງຊີວິດ ບໍ່ມີຄວາມຮັບປະກັນ, ດັ່ງນັ້ນໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈັບປ່ວຍ, ຈະຮັບຮູ້ຊ້າ ຊຳ້ບໍ່ໜຳເດັກເສຍຊີວິດແລ້ວ ຄອບຄົວກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າສາເຫດວ່າເປັນພະຍາດຫຍັງ.


ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຄະນະແພດໝໍໄດ້ຮັບ ກວດພະຍາດ, ແຈກຢາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼາຍກວ່າ 1.500 ຄົນ ຢູ່ໃນບາງເມືອງເຊັ່ນ: ເມືອງ ສຸຂຸມມາ, ເມືອງບາຈຽງ ແລະ ເມືອງຈຳປາສັກ.

ຄຳຮຸ່ງ
;

同类别新闻